Jaarvergadering d.d. 2 maart

Beste leden,

Het staat vast al in de agenda genoteerd, maar voor het gemak sturen wij nog even een herinnering dat iedereen van harte welkom is op onze Algemene Ledenvergadering op maandag 2 maart, 20.30 uur in het Dorpshuis.

AGENDA

1)      Opening/vaststellen agenda

2)      Mededelingen

3)      Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

4)      Terugblik tennisseizoen 2019 / vooruitblik 2020

5)     Financiën (vaststellen begroting & controle kascommissie)

6)      Bestuurssamenstelling
 aftredend en herkiesbaar : Trientsje Hellinga & Doete Kooistra-de Groot *

7)      W.n.t.t.k.

8)      Rondvraag

9)      Afsluiting

* Leden die geïnteresseerd zijn in toetreding tot het bestuur  kunnen zich tot één uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden bij één van de bestuursleden.

🚩 Let op, het bestuur heeft vanuit milieuoogpunt besloten dat de stukken voor de ALV voor het eerst alleen digitaal aangeleverd worden. Er zijn geen geprinte reserve exemplaren beschikbaar op de avond zelf.

De stukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris: tennisclubraerd@gmail.com

Met sportieve groet,

het bestuur TC Raerd

www.tennisclubraerd.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.