Historie

De beginjaren van tennisvereniging Rauwerd

De TV Rauwerd is opgericht op 10 oktober 1977. De banen werden evenals het kaatsveld aangelegd in 1980. Toen werd ook een begin gemaakt met de bouw van de sportkantine, voor het grootste deel door vrijwilligers uit het dorp. Om de bouw van de kantine en de aanschaf van het interieur mogelijk te maken werden pandbrieven uitgegeven.

Ergens in de jaren 1930 moet er korte tijd ooit een tennisbaan in of bij het dorp hebben gelegen, maar de opening van de banen en de eerste ballen over het net in 1981 waren voor de meeste Raerders een geheel nieuwe ervaring. Er werden in de winterseizoenen daarvoor verscheidene drukbezochte gezelligheids- en bingoavonden in café De Twee Gemeenten (nu het doarpshûs) georganiseerd waar alvast geld werd ingezameld en voorlichting werd gegeven over tennis.

De grond werd voor één gulden gepacht van de toenmalige gemeente Raerderhim die zich verplichtte de banen op te leveren en te onderhouden. Bij de gemeentelijke herindelingen in 1984, resp. 2012 ging die verplichting automatisch over, eerst op de gemeente Boarnsterhim, en vervolgens op de gemeente Súdwest Fryslân. Pas dit jaar, dus 35 jaar na de oprichting, is onze vereniging geprivatiseerd.

100plus toernooi 2Het lidmaatschap van de tennisvereniging was de eerste jaren voor alle inwoners financieel zeer aantrekkelijk. Het lidmaatschap bedroeg fl. 35,- (ongeveer 16 euro) per jaar voor volwassenen, en fl. 10,- (nog geen 5 euro) per jaar voor jeugdleden. Voor schoolkinderen was het lidmaatschap gratis. We konden ons toen de goedkoopste tennisclub van Nederland noemen. De meeste inwoners werden dan ook lid of donateur. Bewoners buiten Raerd werden niet toegelaten als lid.

 

 

100plus toernooi 1In de loop der jaren waren deze tarieven natuurlijk niet vol te houden, maar het duurde toch nog wel een jaar of vijf voordat de penningmeester zich voor het eerst genoodzaakt zag het tarief voor volwassenen met fl. 5,- te verhogen. De nacht vóór de ledenvergadering waarop hij met zijn voorstel kwam heeft hij geen oog dichtgedaan. Hij kwam er mee weg met de mededeling dat de verhoging te wijten was aan een grotere verplichte bijdrage voor de contributie aan de KNLTB.

Het eerste bestuur bestond uit Gerben Seinen (voorzitter), Meinte van der Werff (secretaris), Geert Hellinga (penningmeester), Gerda Boot en Tineke Jorritsma. Saskia van Herpen uit Grou was onze eerste tennislerares.

100plus toernooi 1983Die eerste jaren wist je zeker dat de banen avond aan avond bezet waren en er altijd moest worden afgehangen. Er waren regelmatig onderlinge toernooien en laddercompetities. Er werd met meerdere teams deelgenomen aan de competitie. Af en toe was er een kampioenschap te vieren met als voorlopig hoogtepunt 1994, toen het eerste herenteam de hoogste klasse bereikte van de Friese zaterdagcompetitie.

 

 

 

 

 

100plus toernooi 1993100plus toernooi 1985

 

 

 

 

 

Het 100+ toernooi in Raerd genoot jaren lang grote bekendheid in Fryslân en ver daarbuiten.

Boottochtje Limburg 2Boottochtje Limburg 1

 

 

 

 

 

Vermeldenswaard is de uitwisseling in 1984 en 1985 met de tennisclub Schaesberg bij Heerlen in Limburg. Een weekend lang verbleven ongeveer 25 Limburgse tennissers (het merendeel stelletjes) bij gastgezinnen in Raerd.

Er werd niet alleen tegen elkaar getennist, maar ook gekaatst, en vooral veel gefeest. De zondag werd doorgebracht in een rondvaartboot op het Sneekermeer. Het jaar daarop hebben de gastgezinnen uit Raerd, aangevuld met een flink aantal andere leden, per trein een bezoek gebracht aan Limburg. Men werd een weekend lang vorstelijk onthaald en er werd af en toe ook nog getennist. Eigenlijk best wel voor herhaling vatbaar.