Baanonderhoud

Om de banen goed bespeelbaar te houden is regelmatig onderhoud nodig. Een eerste aanspreekpunt voor banen en baanonderhoud is Rob Luijder, vanuit het bestuur zijn Doete Kooistra-de Groot, Metty Deinum en Jolanda Koopal uw contactpersonen.