TC Raerd

Tennisclub Raerd is een kleine betrokken tennisvereniging. De vereniging beschikt over een tweetal tennisbanen, gesitueerd aan het begin van het dorp, achter de sportkantine “Jongemakrite”. Er wordt gespeeld op gravel en baanverlichting maakt avondtennis mogelijk.

Leden kunnen uiteraard onbeperkt gebruik maken van de banen indien er geen georganiseerde activiteiten zijn. Ook het spelen met een niet-lid is mogelijk. De kosten voor een introducé bedragen € 2,50. Betaling geschiedt via de penningmeester.

Meerdere malen per jaar organiseert het bestuur activiteiten voor zowel de jeugdleden als senioren. Kijk op de activiteiten agenda om na te gaan welke activiteiten er worden georganiseerd.

Wekelijks wordt avondtennis gespeeld, afwisselend op de dinsdagavond en de donderdagavond volgens een vooraf gemaakt schema. Er wordt op alle niveaus gespeeld, zowel gemengd- als heren en/of damesdubbel, waarbij het recreatieve element voorop staat. Onze leden zijn erg enthousiast over deze tennisavonden die dan ook altijd druk bezocht worden.

Jeugd

De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen de club. Eén van de doelstellingen van Tennisclub Raerd is jeugdtennis stimuleren en bevorderen en zo laagdrempelig mogelijk houden. Dit niet alleen in de vorm van een lage jaarbijdrage (Contributie jeugd t/m 11 jaar: € 27,50 en van 12 jaar t/m 16 jaar: €30,00), maar ook door gedeeltelijke sponsoring van lesgelden.

Neem voor meer informatie over jeugdlidmaatschap en –activiteiten contact op met een van onze bestuursleden.