Lidmaatschap

Inwoners uit de dorpen Raerd, Poppenwier, Dearsum en Easterwierrum kunnen lid worden van TC Raerd. Eventuele dispensatie kan worden verleend door het bestuur.

  • Jeugd tot 12 jaar € 27,50
  • Jeugd tot 17 jaar € 30,00
  • Volwassenen € 67,50

De eenmalige inschrijfkosten van volwassenen bedragen € 12,50

Voor gezinnen met meer dan 3 leden wordt voor elk vierde en daarop volgende lid een korting van 50% gegeven op het lidmaatschap.

Leden kunnen de baan reserveren met hun ledenpas. Deze ledenpas kan opgevraagd worden bij de penningmeester. Hiervoor dient een borg betaald te worden van € 2,50. Het reserveringsbord hangt bij de tennisbanen en is verdeeld in even en oneven weken. Indien de baan gereserveerd is kunnen andere leden niet op die baan spelen.

Het is toegestaan om 5 keer per jaar met een introducé te spelen, die niet lid is van de club. Hiervoor dient een vergoeding van € 2,50 per keer betaald te worden aan de penningmeester. Het is ook mogelijk een knipkaart voor 5 keer bij de penningmeester te kopen voor € 10,- Vanzelfsprekend kan niet één en dezelfde persoon onbeperkte geïntroduceerd worden. Na maximaal 3x te hebben meegespeeld als introducé wordt van iemand verwacht dat hij/zij zelf lid wordt van de vereniging.

De baanverlichting kan gebruikt worden tussen 17:00 en 23:00 uur.

Voor de baanverlichting kan een sleutel afgehaald worden bij Trientsje Hellinga, hiervoor wordt een bedrag van 5 euro aan borg gevraagd.

Lidmaatschap opzeggen

De opzegging moet voor 31 december bij de ledenadministratie binnen zijn. Het lidmaatschap vervalt dan met ingang van het nieuwe jaar.
Stuur een mail naar tennisclubraerd@gmail.com