Algemene ledenvergadering 18 maart 2024

Beste leden,

Op maandag 18 maart om 20.30 uur houdt TC Raerd haar algemene ledenvergadering in het Dorpshuis in Raed. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1) Opening / vaststellen agenda
2) Mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2023
4) Terugblik tennisseizoen 2023 / vooruitblik 2024
5) Financiën – kascontrole & vaststellen begroting 2024
6) Baanonderhoud en kosten in de toekomst
7) Bestuurswijziging – aftredend en niet herkiesbaar Marion van der Velde*   
8) Rondvraag en afsluiting

*Geïnteresseerde kandidaten kunnen dit tot uiterlijk 14 maart bij het bestuur kenbaar maken.

Aanmelden voor deze vergadering kan tot 14 maart 18.00 uur via tennisclubraerd@gmail.com
Na aanmelding worden de stukken toegezonden.

Tot 18 maart!

Met sportieve groet,
Bestuur TC Raerd

Rabo ClubSupport 2024

De tennisvereniging heeft zich aangemeld voor Rabo ClubSupport. Als lid van de Rabobank kunt u een stem uitbrengen op onze vereniging. Hoe meer stemmen hoe meer nieuwe materialen wij kunnen aanschaffen en hoe meer leuke activiteiten wij kunnen organiseren.

Stem jij op ons? Je kunt tot 26 september je stem uitbrengen.

Zoek op TC Raerd Tennis via Rabo ClubSupport – Rabobank en stem!

Zomeraanbieding

In de maanden juli en augustus mag je voor € 30,- onbeperkt tennissen op de tennisbaan te Raerd. Wil je gebruik maken van deze aanbieding stuur dan een mail naar tennisclubraerd@gmail.com

Graag vermelden dat je gebruik wilt maken van de zomeraanbieding, met daarbij je naam, adres en telefoonnummer.

Groeten, bestuur tennisclub Raerd

‘It Meinimtoernoai’

Voor de senioren wordt op donderdag 12 mei ‘It Meinimtoernoai’ georganiseerd, aanvang 19.30 uur.

Voor dit toernooi mag je een tennismaatje meenemen, het tennismaatje hoeft geen lid van de tennisclub te zijn.

Inleg € 2,50

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Wil je meedoen stuur dan voor 9 mei een berichtje naar: tennisclubraerd@gmail.com

Avondtennis

Dinsdag 12 april gaan we weer starten met het avondtennis. Het opgaveformulier is per mail verzonden naar alle leden. Heb je geen opgaveformulier ontvangen stuur dan een mail naar tennisclubraerd@gmail.com