Bestuurswisseling

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 februari heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. De volgende bestuurders zijn afgetreden: Karin Rijpstra, Sanne van der Woude en Tineke Jorritsma. TC Raerd bedankt ze voor hun enthousiaste inzet en bijdrage gedurende hun bestuurstermijn(en).

Nieuw toegetreden tot het bestuur zijn Marion van der Velde als algemeen bestuurslid en Metty Deinum, in de functie van secretaris. Doete Kooistra-de Groot is het eerste aanspreekpunt voor alle jeugdactiviteiten, Trientsje Hellinga neemt de ledenadminstratie en financien voor haar rekening als penningmeester en de voorzittershamer is overgenomen door Jolanda Koopal.

Binnenkort komt het nieuwe bestuur bijeen om het jaarprogramma voor 2015 vorm te geven. Zij hebben er zin in !

Bestuur_aftredend