SMASHING NEWS

Onze baanonderhoudscommissie is al druk bezig geweest om onkruid weg te halen. En deze week komt Antea groep de tennisbanen van een nieuwe laag gravel voorzien en worden de lijnen gelegd. Dus, vanaf eind deze week kan er weer buiten gespeeld worden. Dit mag met 4 personen per baan, met inachtneming van de basis Corona regels (Houd anderhalve meter afstand van elkaar)

Avondtennis

Volgende week, dinsdag 20 april wordt er gestart met avondtennis. Er  wordt in eerste instantie een schema gemaakt tot eind mei, om leden ook nog later dit jaar de gelegenheid te bieden om mee te doen. Heb je je nog niet opgegeven voor avondtennis en lijkt het je toch leuk, stuur ons dan mail met de dagen waarop je wilt spelen (dinsdag/donderdag om de week). Email : tennisclubraerd@gmail.com

Jeugdtennis – Maak Kennis met Tennis

Vanuit de basisschool hebben wij het verzoek gekregen om mee te doen met de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Er worden dan diverse sportieve activiteiten georganiseerd en wij hebben het verzoek gekregen om een tennisclinic te verzorgen. Dat gaan we doen en we maken van de gelegenheid gebruik om aan geïnteresseerde  jeugdleden een viertal gratis vervolglessen aan te bieden. Zo kunnen kinderen kosteloos kennis maken met tennis. (Wij verzorgen een trainer en materiaal). Alle kinderen krijgen na afloop van de Koningsspelen een brief met meer details.

De lessen worden aangeboden op maandagmiddag om 15.00 uur op 10, 17, 31 mei en 7 juni.

Tennisclinics senioren

Vind je het leuk om in een klein groepje je basisvaardigheden van tennis te verbeteren,  geef je dan op voor de tennisclinics voor senioren.  In eerste instantie wordt een viertal sessies van 60 minuten georganiseerd op de woensdagavond, om 20.30 uur op 28 april, 12, 19 en 26 mei.

Aanmelden kan  tot zondag 25 april.

Stuur een email naar : tennisclubraerd@gmail.com met je naam, emailadres en mobiele nummer.

Lidmaatschap

Als je nog niet lid bent van onze vereniging, maar na het lezen van deze nieuwsbrief zo enthousiast bent geworden, meld je dan aan als nieuw lid op onze website. Je bent van harte welkom!

Agenda Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2021

Beste leden,

Bij deze de officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die plaats vindt op maandag 8 maart a.s.

Het wordt een digitale Zoom meeting die om 20.30 uur start.

De agenda voor deze avond is als volgt: 

1)      Opening / vaststellen agenda

2)      Mededelingen

3)      Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

4)      Terugblik tennisseizoen 2020 / vooruitblik 2021

5)    Financiën – kascontrole & vaststellen begroting 2021

6)      Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar : Metty Deinum & Marion van der Velde *

7)      Rondvraag & afsluiting 

Aanmelden voor deze vergadering kan tot uiterlijk 7 maart 18.00 uur via tennisclubraerd@gmail.com. Na aanmelding ontvang je een link met instructies om in te loggen en worden de stukken digitaal toegezonden.

Tot 8 maart.

Met sportieve groet,

Bestuur TC Raerd

* (tegen)kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden.

Slottoernooi

SLOTTOERNOOI (met introducés) Een officiële start van het tennisseizoen zat er niet in, maar het seizoen met elkaar afsluiten kan wel! Dit willen wij gaan doen op: ZONDAG 4 OKTOBER OM 15.00 UUR Er wordt in wisselende samenstellingen een aantal partijen van 30 minuten gespeeld en we sluiten af met een drankje en een hapje. Kosten voor deelname : €5,00 per persoon. (Inclusief 1 drankje en borrelhapjes) Introducés zijn van harte welkom en betalen €7,50, waarvan €2,50 introducé bijdrage. Dus ga op zoek naar tennisspelende familieleden, vrienden, collega’s en neem Iemand mee! Opgeven kan vanaf nu tot uiterlijk 28 september Stuur een e-mail naar: tennisclubraerd@gmail.com

Er mag weer gedubbeld worden!

Beste leden,

Vanaf nu mag er ook gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan.

De gemeente geeft hiervoor toestemming mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft en men zich aan de eerder opgestelde protocollen en richtlijnen houd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Raerd

Richtlijnen gebruik tennisbaan

Beste leden,

Er is een aantal richtlijnen van de KNLTB die wij graag bij iedereen onder de aandacht willen brengen, om boetes voor de vereniging (tot € 4.000,-) en spelers (€ 390,- per overtreding) te voorkomen.

In de bijlage staan deze richtlijnen vermeld.

Een korte samenvatting van de belangrijkste regels: 

– Het is alleen mogelijk om op de baan te zijn als er vooraf gereserveerd is. 

Voor onze vereniging is het opzetten van een online reserveringssysteem eventueel met gebruik van de KNLTB app te omslachtig, kijkend naar de reguliere baanbezetting, waarbij het vrijwel nooit voorkomt dat er bij vrij spelen op alle banen gespeeld wordt. Als banen bezet zijn, graag terug naar huis gaan om op een later moment terug te komen. 

– Alleen enkelspel is toegestaan (tenzij mensen samen onder één dak wonen). Pas vanaf 1 juni kan, mits de situatie onder controle blijft, er weer gedubbeld worden.

–  Als baan 1 bezet is, graag via de buitenzijde naar baan 2 lopen

–  Wissel van baanhelft met de klok mee

–  Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 

Wij zullen deze richtlijnen ook op het hek aan de baan hangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Raerd

Jaarvergadering d.d. 2 maart

Beste leden,

Het staat vast al in de agenda genoteerd, maar voor het gemak sturen wij nog even een herinnering dat iedereen van harte welkom is op onze Algemene Ledenvergadering op maandag 2 maart, 20.30 uur in het Dorpshuis.

AGENDA

1)      Opening/vaststellen agenda

2)      Mededelingen

3)      Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

4)      Terugblik tennisseizoen 2019 / vooruitblik 2020

5)     Financiën (vaststellen begroting & controle kascommissie)

6)      Bestuurssamenstelling
 aftredend en herkiesbaar : Trientsje Hellinga & Doete Kooistra-de Groot *

7)      W.n.t.t.k.

8)      Rondvraag

9)      Afsluiting

* Leden die geïnteresseerd zijn in toetreding tot het bestuur  kunnen zich tot één uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden bij één van de bestuursleden.

🚩 Let op, het bestuur heeft vanuit milieuoogpunt besloten dat de stukken voor de ALV voor het eerst alleen digitaal aangeleverd worden. Er zijn geen geprinte reserve exemplaren beschikbaar op de avond zelf.

De stukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris: tennisclubraerd@gmail.com

Met sportieve groet,

het bestuur TC Raerd

www.tennisclubraerd.nl