Agenda Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2021

Beste leden,

Bij deze de officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die plaats vindt op maandag 8 maart a.s.

Het wordt een digitale Zoom meeting die om 20.30 uur start.

De agenda voor deze avond is als volgt: 

1)      Opening / vaststellen agenda

2)      Mededelingen

3)      Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

4)      Terugblik tennisseizoen 2020 / vooruitblik 2021

5)    Financiën – kascontrole & vaststellen begroting 2021

6)      Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar : Metty Deinum & Marion van der Velde *

7)      Rondvraag & afsluiting 

Aanmelden voor deze vergadering kan tot uiterlijk 7 maart 18.00 uur via tennisclubraerd@gmail.com. Na aanmelding ontvang je een link met instructies om in te loggen en worden de stukken digitaal toegezonden.

Tot 8 maart.

Met sportieve groet,

Bestuur TC Raerd

* (tegen)kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden.

Slottoernooi

SLOTTOERNOOI (met introducés) Een officiële start van het tennisseizoen zat er niet in, maar het seizoen met elkaar afsluiten kan wel! Dit willen wij gaan doen op: ZONDAG 4 OKTOBER OM 15.00 UUR Er wordt in wisselende samenstellingen een aantal partijen van 30 minuten gespeeld en we sluiten af met een drankje en een hapje. Kosten voor deelname : €5,00 per persoon. (Inclusief 1 drankje en borrelhapjes) Introducés zijn van harte welkom en betalen €7,50, waarvan €2,50 introducé bijdrage. Dus ga op zoek naar tennisspelende familieleden, vrienden, collega’s en neem Iemand mee! Opgeven kan vanaf nu tot uiterlijk 28 september Stuur een e-mail naar: tennisclubraerd@gmail.com

Er mag weer gedubbeld worden!

Beste leden,

Vanaf nu mag er ook gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan.

De gemeente geeft hiervoor toestemming mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft en men zich aan de eerder opgestelde protocollen en richtlijnen houd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Raerd

Richtlijnen gebruik tennisbaan

Beste leden,

Er is een aantal richtlijnen van de KNLTB die wij graag bij iedereen onder de aandacht willen brengen, om boetes voor de vereniging (tot € 4.000,-) en spelers (€ 390,- per overtreding) te voorkomen.

In de bijlage staan deze richtlijnen vermeld.

Een korte samenvatting van de belangrijkste regels: 

– Het is alleen mogelijk om op de baan te zijn als er vooraf gereserveerd is. 

Voor onze vereniging is het opzetten van een online reserveringssysteem eventueel met gebruik van de KNLTB app te omslachtig, kijkend naar de reguliere baanbezetting, waarbij het vrijwel nooit voorkomt dat er bij vrij spelen op alle banen gespeeld wordt. Als banen bezet zijn, graag terug naar huis gaan om op een later moment terug te komen. 

– Alleen enkelspel is toegestaan (tenzij mensen samen onder één dak wonen). Pas vanaf 1 juni kan, mits de situatie onder controle blijft, er weer gedubbeld worden.

–  Als baan 1 bezet is, graag via de buitenzijde naar baan 2 lopen

–  Wissel van baanhelft met de klok mee

–  Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 

Wij zullen deze richtlijnen ook op het hek aan de baan hangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Raerd

Jaarvergadering d.d. 2 maart

Beste leden,

Het staat vast al in de agenda genoteerd, maar voor het gemak sturen wij nog even een herinnering dat iedereen van harte welkom is op onze Algemene Ledenvergadering op maandag 2 maart, 20.30 uur in het Dorpshuis.

AGENDA

1)      Opening/vaststellen agenda

2)      Mededelingen

3)      Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

4)      Terugblik tennisseizoen 2019 / vooruitblik 2020

5)     Financiën (vaststellen begroting & controle kascommissie)

6)      Bestuurssamenstelling
 aftredend en herkiesbaar : Trientsje Hellinga & Doete Kooistra-de Groot *

7)      W.n.t.t.k.

8)      Rondvraag

9)      Afsluiting

* Leden die geïnteresseerd zijn in toetreding tot het bestuur  kunnen zich tot één uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden bij één van de bestuursleden.

🚩 Let op, het bestuur heeft vanuit milieuoogpunt besloten dat de stukken voor de ALV voor het eerst alleen digitaal aangeleverd worden. Er zijn geen geprinte reserve exemplaren beschikbaar op de avond zelf.

De stukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris: tennisclubraerd@gmail.com

Met sportieve groet,

het bestuur TC Raerd

www.tennisclubraerd.nl 

Indoor tennistoernooi in de Tennishal te Sneek

Beste tennissers,

De voorjaars- en herfstcompetities liggen al weer achter ons en 2020 staat weer voor de deur. Wil je het nieuwe jaar weer fris en sportief beginnen?  Schrijf je dan in voor het indoor tennistoernooi in de Tennishal te Sneek. Uiteraard worden naast de tennissers van Stânfries (Reduzum) ook de leden van Wirdum (tegenwoordig actief in Grou), Aldeboarn en Raerd uitgenodigd.

Programma zaterdagavond 18 januari 2019

  • 19.00-19.15 ontvangst;
  • Start wedstrijden 19.30 (vier banen);
  • Na 23.00 borrel;

Inschrijving

  • Kosten per deelnemer: 10,- euro
  • Opgave voor 15 januari 2020
  • Er is ruimte voor 32 deelnemers
  • Opgave via deze link!
  • Let op! Vol=vol.

Adres
Tennishal Sneek
Molekrite 130A
0515-416200

Tot ziens en hopelijk zien we je zaterdag 18 januari 2020 in Sneek!

Groeten van de activiteitencommissie TV Stânfries.

 

 

Boarnsterhimtoernooi 2019

Hallo Boarnsterhim speler,

Doe je ook dit jaar weer mee?
Het toernooi wordt gespeeld van 1 t/m 6 oktober
Na het succes van vorige jaren willen we ook nu weer 3 sterkte poules maken:
Je kan je ook zonder partner opgeven dan zullen we een partner voor je regelen.
Het inschrijfgeld is € 15,- per team

Nieuw dit jaar is:
– Je mag met een introducee spelen
– In geval van blessure of andere urgente reden, mag je met een invaller spelen
– Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen, kan de commissie je inschrijving weigeren.

Opgeven kan, met vermelding van je afwezigheid, bij je contactpersoon:
Aldeboarn; Wietske v.d. Schaaf wietskevdschaaf@gmail.com
Akkrum; Alex de Haan alexjdehaan@gmail.com
Goutum; Pieter Hiemstra p.hiemstra@planet.nl
Grou; Renze Wolters rwolters@datawig.nl
Jirnsum; Marco v.d. Meer marcovandermeer01@gmail.com
Raerd; Rob Luijder, tennisclubraerd@gmail.com
Reduzum; Jantsje Kalsbeek l.kalsbeek@chello.nl
Wargea; Hester Strampel hester.strampel@gmail.com

Groet, namens de wedstrijdcommissie
Renze Wolters