Contact

Het bestuur van Tennisclub Raerd bestaat uit:

Voorzitter
Jolanda Koopal (4e bestuurstermijn, vanaf 1 februari 2013)
Email: tennisclubraerd@gmail.com

Secretaris
Metty Deinum (3e bestuurstermijn, vanaf 9 februari 2015)
Email: tennisclubraerd@gmail.com

Penningmeester
Doete Kooistra-de Groot (4e bestuurstermijn, vanaf 14 februari 2014)
Email: tennisclubraerd@gmail.com

Bestuursleden worden gekozen/benoemd voor een termijn van drie jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen voor een tweede termijn van drie jaar.

Voel je er wat voor om deel te nemen in het bestuur, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Uiteraard is versterking van het bestuur altijd welkom!