Contact

Het bestuur van Tennisclub Raerd bestaat uit:

Voorzitter
Jolanda Koopal (3e bestuurstermijn, vanaf 1 februari 2013)
Email: tennisclubraerd@gmail.com
Telefoon: 0566-653580

Secretaris
Metty Deinum (2e bestuurstermijn, vanaf 9 februari 2015)
Email: tennisclubraerd@gmail.com
Telefoon: 06-21227193

Penningmeester
Trientsje Hellinga (2e bestuurstermijn, vanaf 14 februari 2014)
Email: tennisclubraerd@gmail.com
Telefoon: 0566-602549

Jeugbestuurslid
Doete Kooistra-de Groot (2e bestuurstermijn, vanaf 14 februari 2014)
Email: tennisclubraerd@gmail.com
Telefoon: 0566-600183

Jeugdbestuurslid
Marion van der Velde (2e bestuurstermijn, vanaf 9 februari 2015)
Email: tennisclubraerd@gmail.com
Telefoon: 0566-602665

Bestuurleden worden gekozen/benoemd voor een termijn van drie jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen voor een tweede termijn van drie jaar.

Voel je er wat voor om deel te nemen in het bestuur, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Uiteraard is versterking van het bestuur, bij de jeugd of als algemeen lid, altijd welkom!