Algemene ledenvergadering 18 maart 2024

Beste leden,

Op maandag 18 maart om 20.30 uur houdt TC Raerd haar algemene ledenvergadering in het Dorpshuis in Raed. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1) Opening / vaststellen agenda
2) Mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2023
4) Terugblik tennisseizoen 2023 / vooruitblik 2024
5) Financiën – kascontrole & vaststellen begroting 2024
6) Baanonderhoud en kosten in de toekomst
7) Bestuurswijziging – aftredend en niet herkiesbaar Marion van der Velde*   
8) Rondvraag en afsluiting

*Geïnteresseerde kandidaten kunnen dit tot uiterlijk 14 maart bij het bestuur kenbaar maken.

Aanmelden voor deze vergadering kan tot 14 maart 18.00 uur via tennisclubraerd@gmail.com
Na aanmelding worden de stukken toegezonden.

Tot 18 maart!

Met sportieve groet,
Bestuur TC Raerd