Baanonderhoud

Om de banen goed bespeelbaar te houden is regelmatig onderhoud nodig. Een eerste aanspreekpunt voor banen en baanonderhoud is Rob Luijder en vanuit het bestuur zijn Marion van der Velde en Doete Kooistra-de Groot uw contactpersonen.