Uitnodiging algemene ledenvergadering d.d. maandag 22 februari 2016

Geachte leden,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor onze jaarlijkse ALV op maandag 22 februari 2016.

Aanvang : 20.00 uur

Locatie   : Dorpshuis Raerd

AGENDA:

  • Opening/vaststellen agenda
  • Mededelingen
  • Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
  • Terugblik tennisseizoen 2015
  • Financiën (vaststellen begroting & kascommissie)
  • Bestuurssamenstelling   aftredend en herkiesbaar : Jolanda Koopal
  • W.n.t.t.k.
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Wij rekenen op uw komst !

Jolanda Koopal voorzitter TC RAERD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.