KERSTBOOMPJES ACTIE TC RAERD

Op woensdag 10 december zijn enkele jeugdleden van TC Raerd met kerstboompjes langs de deuren gegaan. Het doel van deze actie was om extra inkomsten te genereren ten behoeve van jeugdactiviteiten. Wij als bestuur vinden het belangrijk om jeugdtennis laagdrempelig te houden. Lessen worden verzorgd door een professionele trainer, tegen een laag, vast tarief. Materiaal (tennisracket) en ballen worden door de vereniging aangeboden. Om dit te kunnen blijven bekostigen zijn aanvullende financiƫle middelen nodig, die wij met de kerstboompjesacties hoopten te genereren.

Dat is gelukt ! U heeft de jeugd warm onthaald en enthousiast kerstboompjes gekocht.

Namens het bestuur van TC RAERD ontzettend bedankt !

Jolanda Koopal
Penningmeester


Kerstboom