Algemene ledenvergadering d.d. 4 maart 2019

Beste Leden,

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Raerd, op maandag 4 maart 2019.
De vergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Agenda:

1) Opening/vaststellen agenda
2) Mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
4) Terugblik tennisseizoen 2018 / vooruitblik 2019
5) Stemming over voorstel financiële bijdrage Kaats/tenniswand
6) Financiën
 Vaststellen begroting
 Kascontrolecommissie
7) Terugkoppeling baanonderhoudscommissie
8) Bestuurssamenstelling*
9) W.n.t.t.k.
10) Rondvraag
11) Afsluiting
*Aftredend en herkiesbaar mits er geen andere gegadigden zijn voor de functie van bestuursvoorzitter: Jolanda Koopal. Aftredend : Gretha Frankena
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit tot een uur voor aanvang van de ALV kenbaar maken bij het bestuur. (tennisclubraerd@gmail.com)

De stukken, behorend bij deze vergadering zijn vanaf maandag 25 februari digitaal beschikbaar en kunnen tot 3 maart opgevraagd worden bij het bestuur (tennisclubraerd@gmail.com)

Met sportieve groet,
Tennisbestuur TC Raerd

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.