Agenda Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2021

Beste leden,

Bij deze de officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die plaats vindt op maandag 8 maart a.s.

Het wordt een digitale Zoom meeting die om 20.30 uur start.

De agenda voor deze avond is als volgt: 

1)      Opening / vaststellen agenda

2)      Mededelingen

3)      Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

4)      Terugblik tennisseizoen 2020 / vooruitblik 2021

5)    Financiën – kascontrole & vaststellen begroting 2021

6)      Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar : Metty Deinum & Marion van der Velde *

7)      Rondvraag & afsluiting 

Aanmelden voor deze vergadering kan tot uiterlijk 7 maart 18.00 uur via tennisclubraerd@gmail.com. Na aanmelding ontvang je een link met instructies om in te loggen en worden de stukken digitaal toegezonden.

Tot 8 maart.

Met sportieve groet,

Bestuur TC Raerd

* (tegen)kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden.

2 thoughts on “Agenda Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.