TC RAERD bedankt de RABOBANK !

Vlak voordat het tennisseizoen officieel eindigde ontstond er kortsluiting in de lichtschakelkast. Dit heeft, naast praktische consequenties ook een financiele gevolgen. Praktisch betekent dit onder andere dat de lichtinstallatie niet meer met de sleutels bediend kan worden, waardoor alle sleutels die in omloop zijn onder de leden niet meer bruikbaar zijn. Daarnaast is de schakelkast in een technisch slechte staat waardoor reparaties niet meer verantwoord zijn en al gauw veel geld kosten. Om de leden ook in de avonduren te blijven laten tennissen werd onze groundsman bediende van de schakelkast. Iedereen die wilde tennissen kwam langs waarna de verlichting door hem handmatig werd in- en uitgeschakeld.

Vanzelfsprekend is dit niet een situatie die een structurele oplossing biedt, daarom moest gezocht worden naar een andere oplossing: vervanging van deze gedateerde kast. Een offerte is hiervoor uitgebracht maar de middelen van de vereniging zijn dusdanig beperkt dat vervanging door een nieuwe kast niet haalbaar bleek. Gelukkig werd het bestuur door een van de leden geattendeerd op de mogelijkheid een beroep te doen op het Rabobank Cooperatiefonds. Een projectplan is ingediend en nadat de voorzitter van het Cooperatiefonds telefonisch aanvullende informatie had ontvangen, werd de projectaanvraag goedgekeurd. Op maandagmiddag 8 december mochten namens het bestuur, Doete de Groot en ondergetekende een cheque in ontvangst nemen, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Rabobank in Heerenveen.

Dankzij deze financiele bijdrage van de Rabobank moet het mogelijk zijn om de lichtschakelkast nog voor het nieuwe tennisseizoen te hebben vervangen.

Jolanda Koopal
Penningmeester

Tennisclub Raerd Rabobank