Indoor tennistoernooi in de Tennishal te Sneek

Beste tennissers,

De voorjaars- en herfstcompetities liggen al weer achter ons en 2020 staat weer voor de deur. Wil je het nieuwe jaar weer fris en sportief beginnen?  Schrijf je dan in voor het indoor tennistoernooi in de Tennishal te Sneek. Uiteraard worden naast de tennissers van Stânfries (Reduzum) ook de leden van Wirdum (tegenwoordig actief in Grou), Aldeboarn en Raerd uitgenodigd.

Programma zaterdagavond 18 januari 2019

  • 19.00-19.15 ontvangst;
  • Start wedstrijden 19.30 (vier banen);
  • Na 23.00 borrel;

Inschrijving

  • Kosten per deelnemer: 10,- euro
  • Opgave voor 15 januari 2020
  • Er is ruimte voor 32 deelnemers
  • Opgave via deze link!
  • Let op! Vol=vol.

Adres
Tennishal Sneek
Molekrite 130A
0515-416200

Tot ziens en hopelijk zien we je zaterdag 18 januari 2020 in Sneek!

Groeten van de activiteitencommissie TV Stânfries.

 

 

Boarnsterhimtoernooi 2019

Hallo Boarnsterhim speler,

Doe je ook dit jaar weer mee?
Het toernooi wordt gespeeld van 1 t/m 6 oktober
Na het succes van vorige jaren willen we ook nu weer 3 sterkte poules maken:
Je kan je ook zonder partner opgeven dan zullen we een partner voor je regelen.
Het inschrijfgeld is € 15,- per team

Nieuw dit jaar is:
– Je mag met een introducee spelen
– In geval van blessure of andere urgente reden, mag je met een invaller spelen
– Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen, kan de commissie je inschrijving weigeren.

Opgeven kan, met vermelding van je afwezigheid, bij je contactpersoon:
Aldeboarn; Wietske v.d. Schaaf wietskevdschaaf@gmail.com
Akkrum; Alex de Haan alexjdehaan@gmail.com
Goutum; Pieter Hiemstra p.hiemstra@planet.nl
Grou; Renze Wolters rwolters@datawig.nl
Jirnsum; Marco v.d. Meer marcovandermeer01@gmail.com
Raerd; Rob Luijder, tennisclubraerd@gmail.com
Reduzum; Jantsje Kalsbeek l.kalsbeek@chello.nl
Wargea; Hester Strampel hester.strampel@gmail.com

Groet, namens de wedstrijdcommissie
Renze Wolters

Algemene ledenvergadering d.d. 4 maart 2019

Beste Leden,

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Raerd, op maandag 4 maart 2019.
De vergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Agenda:

1) Opening/vaststellen agenda
2) Mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
4) Terugblik tennisseizoen 2018 / vooruitblik 2019
5) Stemming over voorstel financiële bijdrage Kaats/tenniswand
6) Financiën
 Vaststellen begroting
 Kascontrolecommissie
7) Terugkoppeling baanonderhoudscommissie
8) Bestuurssamenstelling*
9) W.n.t.t.k.
10) Rondvraag
11) Afsluiting
*Aftredend en herkiesbaar mits er geen andere gegadigden zijn voor de functie van bestuursvoorzitter: Jolanda Koopal. Aftredend : Gretha Frankena
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit tot een uur voor aanvang van de ALV kenbaar maken bij het bestuur. (tennisclubraerd@gmail.com)

De stukken, behorend bij deze vergadering zijn vanaf maandag 25 februari digitaal beschikbaar en kunnen tot 3 maart opgevraagd worden bij het bestuur (tennisclubraerd@gmail.com)

Met sportieve groet,
Tennisbestuur TC Raerd