Algemene ledenvergadering d.d. 4 maart 2019

Beste Leden,

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Raerd, op maandag 4 maart 2019.
De vergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Agenda:

1) Opening/vaststellen agenda
2) Mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
4) Terugblik tennisseizoen 2018 / vooruitblik 2019
5) Stemming over voorstel financiële bijdrage Kaats/tenniswand
6) Financiën
 Vaststellen begroting
 Kascontrolecommissie
7) Terugkoppeling baanonderhoudscommissie
8) Bestuurssamenstelling*
9) W.n.t.t.k.
10) Rondvraag
11) Afsluiting
*Aftredend en herkiesbaar mits er geen andere gegadigden zijn voor de functie van bestuursvoorzitter: Jolanda Koopal. Aftredend : Gretha Frankena
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit tot een uur voor aanvang van de ALV kenbaar maken bij het bestuur. (tennisclubraerd@gmail.com)

De stukken, behorend bij deze vergadering zijn vanaf maandag 25 februari digitaal beschikbaar en kunnen tot 3 maart opgevraagd worden bij het bestuur (tennisclubraerd@gmail.com)

Met sportieve groet,
Tennisbestuur TC Raerd

 

Rectificatiebericht

Rectificatiebericht,

Hallo allemaal,

Wij hebben eerder een bericht uit laten gaan van de boarnsterhimcommissie in verband met dit toernooi. Nu stond in dit bericht dat de finale dag op 8 oktober zou zijn.
Dit is NIET het geval, dit is op zondag 17 juni.

Opgeven blijft voor 27 mei.

 

Nieuwe sponsor T.C. Raerd

Nieuwe sponsor T.C. Raerd

Vanaf 2018 heeft Tennisclub Raerd er een nieuwe sponsor bij. De komende drie jaar gaat Jumbo Grou de Tennisclub sponsoren! Jumbo Grou is nu dan ook terug te vinden op een nieuw groen windscreen langs de baan.

 

 

 

 

 

Namens alle leden bedankt het bestuur Jouke de Jong van Jumbo Grou die dit mogelijk heeft gemaakt en heten wij Jumbo welkom als extra sponsor, naast Timmerbedrijf Fokko, Van der Weerd Installatietechniek, Bouwbedrijf Errit Vleer, verbouw en meer en Autobedrijf Sypersma.