Jaarvergadering d.d. maandag 27 februari 2017

De eerste bestuursvergadering zit er alweer op en wij zijn druk bezig met de jaarplanning voor 2017. De eerste activiteit op de agenda is de Algemene Ledenvergadering, die plaats vindt op maandag 27 februari 2017 om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Bij deze bent u allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
Hieronder treft u de agenda aan.
De stukken behorend bij deze vergadering zijn vanaf een week voor aanvang beschikbaar en opvraagbaar per e-mail via tennisclubraerd@gmail.com

De komende week benaderen wij onze jeugdleden voor een eerste inventarisatie betreffende opgave voor tennislessen. Wellicht heeft u als seniorlid ook interesse in tennislessen, gegeven door een professionele tennisleraar? Meld u dan bij ons, dan kunnen wij dit meenemen in de onderhandeling en afspraak met de tennistrainer.

Als laatste breng ik graag onder uw aandacht dat TC Raerd in 2017 wederom mee mag doen aan de Poeisz sponsoractie. Vanaf 6 februari t/m 2 april krijgt u voor al uw boodschappen bij de Poeisz sponsormunten. Deze kunt u zelf in de koker voor TC Raerd bij de Poeisz in Mantgum deponeren, maar ook afgeven bij één van de bestuursleden.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Jaarvergadering Tennisclub Raerd – Maandag 27 februari 2017   20.00 uur – Dorsphuis Raerd

AGENDA

1)       Opening/vaststellen agenda
2)       Mededelingen
3)       Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
4)       Bespreken  en instemmen met voorstel  besteding gelden privatisering  op basis van de bevindingen van de  commissie privatisering banen  – Algemene stemming
5)       Financiën (vaststellen begroting & kascommissie)
6)       Bestuurssamenstelling  aftredend en herkiesbaar : Doete Kooistra & Trientsje Hellinga
7)       W.n.t.t.k.
8)       Rondvraag
9)       Afsluiting

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.