ALGEMENE LEDENVERGADERING TC Raerd

Tennisclub Raerd nodigt al haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering :

Datum:         Maandag 9 februari 2015

Locatie:        Dorpshuis te Raerd

Aanvang:      20.00 uur

Agenda  Algemene Ledenvergadering 2015

 1. Opening/vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag tennisseizoen 2014
 4. Verslag penningmeester / Kascommissie
 5. Pauze
 6. Presentatie nieuwe website
 7. Bestuurssamenstelling
  1. Aftredend en niet her-kiesbaar: Karin Rijpstra, Tineke Jorritsma en
   Sanne v/d Woude
  2. Verkiezing nieuwe bestuursleden: Marion v/d Velde en Metty Deinum*
  3. bestuursfuncties
 8. v.t.t.k.

 

* Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de secretaris Doete Kooistra-de Groot (06 27309394).