Algemene Ledenvergadering op maandag 7 maart 2022

Beste leden,

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandag 7 maart
om 20.30 uur in het Dorpshuis te Raerd.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1) Opening / vaststellen agenda
2) Mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
4) Terugblik tennisseizoen 2021 / vooruitblik 2022
5) Financiën – kascontrole & vaststellen begroting 2022  
6) W.v.n.t.t.k.
7) Rondvraag & afsluiting

Aanmelden voor deze vergadering kan tot uiterlijk 6 maart 18.00 uur via tennisclubraerd@gmail.com.
Na aanmelding worden de stukken digitaal toegezonden. 

Tot 7 maart.

Met sportieve groet, 

Bestuur TC Raerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.